Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
>> <<
    Няма текущи събития

Обучение в страната или в чужбина... След дипломни квалификации....Допълнителни курсове...