Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
>> <<
Уважаеми Колеги,
Заплащането на членски внос към Асоциацията БАГССХ е задължително за всички членове на Асоциацията.
Сумата от 5 лв. на месец/ 60лв. за една година може да бъде заплатена по банков път – BG 10 UNCR 96601017462503 BGN.
При заплащане по банков път, моля платежното нареждане да бъде придружено от е-мейл съобщение до tbadarov@abv.bg, в което да има списък на членовете, за които се заплаща членския внос.
Членският внос може да бъде предаден и директно на касиера на Асоциацията д-р Теодор Бадаров (Клиника по гръдна хирургия, ВМА, София)

Предварително Ви благодарим!
УС НА БАГССХ

Счетоводен отчет - 2020 г.
Счетоводен баланс - 2020 г.

Счетоводен отчет - 2021 г.
Счетоводен баланс - 2021 г.

Съобщение - членски внос

Обучение в страната или в чужбина... След дипломни квалификации....Допълнителни курсове...